top of page

Frie Filmere

75402241_3054006721340097_96008532421666

Frie Filmere er en organisasjon som jobber for å bruke filmproduksjon og filmverksteder som verktøy for endring og informasjon.  Vi samarbeider med organisasjoner, lokale myndigheter, undervisningssektoren og offentlig forvaltning i å

bruke film til refleksjon, kunnskap og kompetanse.  Dette filmprosjektet er et prosjekt i samarbeid med Skagerak Film og 

Sex og Politikk.    Finansiert av IMDI, Viken Filmsenter, Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen.

bottom of page